המכון הצרפתי בישראל, הכולל ארבעה סניפים מרכזיים, מהווה מוקד משיכה לכל מי שמעוניין ללמוד צרפתית מהמקור. המכון רואה שליחות בהפצה וקידום התרבות הצרפתית, ואנחנו שמחנו להיות חלק מהנגשתה לישראלים, שלרוב "שוברים את השיניים" בהתמודדות עם השפה.

כדי לפשט את השפה לישראלים פיתחנו קונספט שהתבסס על כתיבת המשפטים הכי שכיחים בשפה הצרפתית באותיות עבריות עם ניקוד. חיזקנו את המסר במאפיינים ויזואליים שמשדרים חופש: חוף ים, מזוודות טיולים ומגדל אייפל, שאי אפשר בלעדיו כשמדברים על פאריז.